PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Nowa Dekada w Hemostazie – Olsztyn 21/02/2012

W dniu 21 lutego przy współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, zorganizowaliśmy pierwszą konferencję pt. „Nowa Dekada w Hemostazie”. W szkoleniu wzięło udział około 60 lekarzy, głównie anestezjologów, chirurgów i ratowników medycznych oraz ok. 20 studentów.

W naszej opinii, dzięki uwzględnieniu w wykładach najnowszych wytycznych, publikacji oraz badań dotyczących postępowania w leczeniu masywnych krwotoków, szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w konferencji. Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie dziękujemy za przychylność i współpracę.

 

Program szkolenia:

 1. Nowy model hemostazy – 30 min.
  Andrzej Mital
 2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii – 30 min.
  Piotr Paluszkiewicz
 3. Hemofilia nabyta + polskie zalecenia postępowania w masywnym krwotoku pourazowym lub pooperacyjnym 2011 r.
  Ewa Mayzner-Zawadzka
 4. Kazuistyka: Krwotoki zagrażające życiu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – 30 min.
  Andrzej Zawadzki, Jalali Rakesh
 5. Podsumowanie i dyskusja