PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Opinie

Odzwierciedlenie wiarygodności to także opiniowanie.

Społeczeństwo obywatelskie to nic innego, jak dostępność do wiedzy dla każdego, kto ma taką potrzebę, to możliwość wymiany informacji oraz możliwość rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem siły merytorycznej mediacji. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na wiarygodne opinie. Ich odbiorcą może być szeroko rozumiane społeczeństwo oraz instytucje państwa. Parterem w takim przypadku są np. media.

Narzędzie to szczególnie mocno tworzy wizerunek organizacji, a jednocześnie prowokuje do działań nieprzyjaznych. W związku z tym należy niezwykle starannie prowadzić selekcje spraw, wobec których Stowarzyszenie chce i może wyrazić swoją opinię adresowaną do społeczeństwa.