PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Rejestr

Dostępne dane epidemiologiczne dotyczące występowania ciężkich krwotoków, nie dają pełni obrazu. Uczestnicy systemu ochrony zdrowia powinni zastąpić intuicyjne odnoszenie się do skali problemu wiedzą. Trudno bowiem jest podejmować racjonalne decyzje, nie mając pełnej informacji.

Temu służył będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Rejestr Ciężkich Krwotoków. Jego wyniki staną się niezwykle istotne w podejmowanych działaniach, gdzie stanowić będą niewątpliwy argument.

Wyniki prowadzonego Rejestru powinny się stać własnością publiczną i stanowić o merytorycznej podstawie do prowadzenia twórczej dyskusji.

Użyteczność rejestru wynikać także będzie od umiejętności zainteresowania ta problematyką Adresatów działań, wśród których na pierwszym planie jest płatnik za świadczenie zdrowotne.

Uświadomienie politykowi zdrowotnemu skali zjawiska, głębokości zagrożeń oraz wynikające z tego być może proste rozwiązania organizacyjne- to bezpośrednia korzyść takiego działania.