PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Nowa Dekada w Hemostazie – Otwock 10/05/2013

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków przedstawia tegoroczną edycję rozpoczętej w 2012 roku inicjatywy edukacyjnej „Nowa dekada w hemostazie”, której celem jest przybliżenie nowych idei oraz sugestii diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie hemostazy. Celem inicjatywy edukacyjnej jest przybliżenie i wdrożenie nowych idei oraz sugestii diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie hemostazy oraz zaprezentowanie pierwszych polskich zaleceń postępowania w masywnym krwotoku pourazowym lub pooperacyjnym. Spotkanie odbędzie się w Samodzielnym Publiczym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku, dnia 10 maja 2013 r.

Merytoryczną jakość szkolenia gwarantuje Stowarzyszenie oraz wykładowcy będący wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Konferencje będą odbywały się w wybranych szpitalach wojewódzkich z terenu całego kraju.

Do uczestnictwa zapraszamy lekarzy specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy spotykają się z problematyką masywnych krwotoków – anestezjologów, ratowników medycznych, chirurgów, ginekologów, itd.

 

Program szkolenia:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
  Otwock, ul. Konarskiego 13
  10 maja 2013
 2. Nowa Dekada w Hemostazie
  Prowadzenie – prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
  Rozpoczęcie godz. 08.00
  Sala Konferencyjna w szpitalu
 3. Współczesny model hemostazy
  dr n. med. Andrzej Mital – 20 min.
 4. Nabyta hemofilia jako interdyscyplinarny problem medyczny
  dr n. med. Andrzej Mital – 15 min.
 5. Polskie zalecenia postępowania w masywnym krwotoku pourazowym lub pooperacyjnym 2011 r.
  prof. Ewa Mayzner- Zawadzka – 10 min.
 6. Tromboelastografia jako wczesne i pewne narzędzie diagnostyczne
  dr hab. n. med. Janusz Trzebicki – 20 min.
 7. Personalizacja leczenia ciężkich krwotoków – silne prohemostatyki, fibrynogen, celowana płynoterapia
  prof. Piotr Paluszkiewicz – 20 min.
 8. Podejmowanie decyzji terapeutycznej z punktu widzenia chirurga i hematologa – studium przypadku
  prof. Piotr Paluszkiewicz, dr n. med. Andrzej Mital – 20 min.
 9. Podsumowanie i dyskusja
  prof. Ewa Mayzner-Zawadzka – 15 min.
 10. Zakończenie konferencji przewidywane jest ok. godziny 10.00