PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Zaproszenie


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków już po raz piaty organizuje Konferencję poświęconą osiągnięciom współczesnej hemostazy klinicznej. W dwuletnich cyklach staramy się zaprezentować Państwu najnowsze odkrycia, doświadczenia kliniczne i rodzące się rekomendacje w odniesieniu do postępów odnotowywanych w zakresie regulacji procesów krzepnięcia krwi.

Rozwój współczesnych dyscyplin zabiegowych jest nieodłącznie związany z rosnącymi umiejętnościami w ograniczaniu strat krwi okresu okołooperacyjnego. Ten sukces po części można przypisać nowoczesnych technikom chirurgicznym, ciągle rozwijającym się instrumentarium, nowym urządzeniom ułatwiającym miejscową kontrolę krwawień oraz kolejnym generacjom hemostatyków miejscowych. Substancje indukujące miejscowo krzepnięcie krwi były znane medycynie zabiegowej znacznie wcześniej, niż poznano mechanizmy kontroli procesów krzepnięcia krwi. Postęp w tej dziedzinie w spektakularny sposób umożliwia utrzymanie integralności łożyska naczyniowego w sposób czasowy lub trwały w obszarach trudno dostępnych chirurgicznie oraz u chorych z niektórymi zaburzeniami systemowymi układu hemostazy. Można twierdzić, że niektóre rozwiązania miejscowej kontroli krwawień umożliwiły uratowanie życia wielu ludziom. Trwające badania nad nowymi hemostatykami dają nowe nadzieje i wyznaczają kierunki rozwoju współczesnej chirurgii.

Naszą intencją jest bezstronne przedstawienie pewnych współczesnych możliwości zastosowania hemostatyków miejscowych i krytyczna ocena ich przydatności w realnych scenariuszach chirurgii operacyjnej. W tym celu zwróciliśmy się do Autorytetów, którzy wprowadzą słuchaczy w arkana regulacji procesów krzepnięcia krwi, mechanizmów powstawania dysfunkcji hemostazy ustrojowej oraz obdarzą komentarzem różne możliwości zastosowania hemostatyków. Sądzimy, że spotkanie będzie interesujące zwłaszcza dla lekarzy i pielęgniarek związanych z salą operacyjną, transfuzjologów, hematologów i innych specjalistów biorących udział w leczeniu chorych zagrożonych utratą krwi. Licząc na Państwa obecność podczas spotkania pragniemy zachęcić do otwartej dyskusji pozbawionej uprzedzeń ponieważ jak zwykle wymiana poglądów ma największą wartość aplikacyjną i umożliwia podnoszenie jakości operacji chirurgicznych poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań.

Pozostajemy  z wyrazami szacunku

Prof. dr hab n.. med. Ewa Mayzner-Zawadzka
Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz