PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Metody działania

Przy tak określonych założeniach wstępnych, konieczne staje się zaproponowanie rzetelnych i możliwych do realizacji rozwiązań, które ukierunkowane zostaną na adresata działań Stowarzyszenia

Stowarzyszenie skupia szereg organizacji oraz autorytetów wokoło problematyki związanej z leczeniem ciężkich krwotoków. Daje to unikalną szansę stanowienia roli opiniotwórczej w szeroko rozumianej ochronie zdrowia oraz wśród pacjentów i ich rodzin. Warunkiem tak postawionego działania jest niewątpliwie wiarygodność, której źródłem jest doświadczenie i postawa członków Stowarzyszenia, oraz wypracowane rozwiązania praktyczne. Wiarygodność to także stałość w działaniu, przejrzystość wypracowanych opinii oraz otwartość na innego człowieka, jego problemy, poczucie zagubienia i zagrożenia. Źródłem wiarygodności jest też ugruntowana wiedza oparta na faktach oraz umiejętność czytelnej i obiektywnej prezentacji.

Miernikiem skuteczności zastosowanych metod działania będzie ugruntowanie pozycji opiniotwórczej w dziedzinie zwalczania ciężkich krwotoków, przede wszystkim w stosunku do szeroko rozumianej opinii publicznej oraz równocześnie w stosunku do uczestników Programu Działania.