PRZEPRASZAMY, PROWADZIMY PRACE SERWISOWE.

Program – Ocena technologii medycznych

Ogromnym problemem w nowoczesnych systemach ochrony zdrowia na świecie jest umiejętność i sztuka ustalania priorytetów.

Niewątpliwie dotychczasowe narzędzia ich ustalania, wśród których podstawową do tej pory była intuicja oraz pozytywnie pojmowane lobowanie, zastąpione być musi innymi, mierzalnymi metodami. Dotyczy to szczególnie oceny skuteczności oraz racjonalności stosowanych technologii medycznych. W tym przypadku doświadczenia innych krajów wytyczają kierunek ewolucji systemu ochrony zdrowia w Polsce a Stowarzyszenie widzi w tym swoją rolę.

Powołanie niezależnej instytucji, której celem działania byłaby ocena nowych technologii medycznych pod kątem ich skuteczności i efektywności, jest celem obecnego Ministra Zdrowia. Wydaje się, że jest to jednocześnie idea mająca swoich zwolenników nie tylko w obecnej sile rządzącej i przez to dająca przekonanie o stałym działaniu w tym zakresie. Utworzenie takiej organizacji od podstaw, bez odpowiedniego doświadczenia w Polsce, bazując jedynie na doświadczeniach krajów wysokorozwiniętych, stwarza korzystną sytuację, w której merytoryczne, profesjonalne, oceniające skuteczność i efektywność- stanowiska mogą stanowić ważny głos w dyskusji. Stowarzyszenie powinno zadbać o zajęcie miejsca jako partnera takich prac, czy to poprzez działania całej organizacji, czy też poprzez zaangażowanie indywidualnych członków.